Üld-, ostu- ja privaatsustingimused


Hea reisija

Pileti ja pääsu lennukile saad lennujaamast oma nime alusel.Sooduspileti kehtimiseks peab olema soodustust tõendav dokument nagu ID kaart või Eesti Vabariigi pensionitunnistus.

Registreerimine avatakse Tallinnas ja Kuressaares 1,5 tund enne lendu. Registreerimine suletakse Tallinnas ja Kuressaares 30 minutit enne lendu.

Registreerimisele hilinedes loetakse pilet kasutatuks ning seda pole võimalik teisele lennule ümber broneerida. Dokumentidel olev nimi peab vastama piletil sätestatule.

Sülelapsega reisija pilet kehtib sülelapsele vanusega kuni 24 kuud.

Kui teie lend on tühistatud või hilineb pikaajaliselt või kui teid jäetakse maha lennult, millele teil on kehtiv broneering, siis teil on teatavad õigused vastavalt ELi määrusele 261/2004, mis jõustus 17. veebruaril 2005. Nende õiguste teile tagamise eest vastutab lennuettevõte, mis asjaomast häirunud lendu opereerib.

FLYEST veebipõhise broneerimissüsteemi kaudu lennupiletite veebist ostmist käsitlevad üldtingimused on kehtestatud tarbijakaitseseaduse, rahvusvaheliste e-kaubandust käsitlevate koodeksite ning FLYEST reisijate ja pagasiveo tingimuste kohaselt.

FLYEST veebipõhise broneerimissüsteemi kaudu lennupiletite veebis ostmise rakendust (edaspidi „veebibroneering”) haldab AIREST AS, kes on veebiteenuste pakkuja (edaspidi „teenuse osutaja”).

FLYEST veebisaidi http://www.flyest.eu/ või http://www.flyest.ee/, saab klient alustada kohe lennupiletite broneerimist. Ta valib loetletud sihtkohtade hulgast oma väljumis- ja saabumiskoha, väljumis- ja saabumiskuupäeva, reisijate arvu ja liigi. Ta valib sobiva reisiaja loetletud kuupäevadele vastava hinnaga. Järgmistes etapis lisab klient lisada reisijate nimed ja e-mailid, kellele piletid broneeritakse; talle on kuvatud broneeringu detailne kokkuvõte koos summadega ning maksevahendid pangalingiga broneeringu eest tasumiseks. Klõpsates nupule „Maksma” (Kinnita) suunatakse klient Maksekeskus AS turvalisele maksesaidile. Broneerimisprotsessi lõpus saadetakse kasutaja e-posti aadressile broneeringu ja makse kinnitus.

Üldtingimustes määratakse kindlaks veebibroneeringute toimimine, kasutaja õigused ning teenuse osutaja ja kliendi vaheline ärisuhe.


Maksevahendid

Teenuse osutaja lubab kasutada järgmisi maksevahendeid:

deebet- või krediitkaart, läbi pangalinkide, mida toetab Maksekeskus AS süsteem.
Teenuseosutaja väljastab ostjale tellimuse ülevaate, mida käsitletakse arvena.
Ostmise valluuta: EUR

Ostulepingu elektrooniline vorm – (pileti) broneering salvestatakse teenuse osutaja serverisse.


Hinnad

Veebihinnad on fikseeritud ja saadaval kuni pileteid jätkub.

Lennuettevõtja piletihinnad sisaldavad käibemaksu.

Ostmise valluuta: EUR.

Ostuleping – pilet teenuse osutaja ja ostja vahel – jõustub sellest hetkest, kui teenuse osutaja kinnitab tellimuse (ostja saab e-kirja tellimuse staatuse kohta pealkirjaga „Broneeringu ja ostu kinnitus”). Alates sellest on kõik hinnad ja muud tingimused lõplikud ning teenuse pakkuja ja ostja jaoks siduvad.


Deebet- ja krediitkaardid

Deebet- või krediitkaardiga maksmise suhtes kehtivad järgmised tingimused:

maksja ei pea olema reisija ning reisija ei pea olema deebet- või krediitkaardi omanik;
pärast tellimuse esitamist ei ole võimalik selle sisu ega lõppsummat muuta, välja arvatud erijuhtidel, mille määrab kindlaks teenuse osutaja.
Ostmise valluuta: EUR.


Lennupileti broneerimise ja ostmise kord

Veebipõhise broneerimissüsteemi kasutaja valib väljumis- ja saabumiskoha, väljumis- ja saabumiskuupäeva, kindlaksmääratud reisikuupäevad ning reisijate arvu ja liigi ning liigub järgmisele leheküljele, kus ta toimib järgmiselt.

Näeb kogu vajaliku reisi informatsiooni, iga reisija kohta hinda ja nende summat. Sisestab reisija(te) ees ja perekonnanime ja e-maili ning valib pangalingi.

Pärast ostu sooritamist saadetakse tema e-posti aadressile broneeringu ja ostu kinnitus ning e-pilet.

Õigus ostust taganeda, toodete tagastamine

Lennupiletit ei saa taastada ega ostust taganeda. Piletile saab muuta reisijat teatades sellest vähemalt 24 tundi ette info@airest.ee


Kohaletoimetamine

Teenuse osutaja toimetab pileti kohale vahetult pärast broneeringu või ostu tegemist kasutaja e-posti aadressile, mille ta on esitanud broneerimisprotsessi jooksul. Kui kasutaja on esitanud vale e-posti aadressi, siis ei saa teenuse osutaja pileti kohaletoimetamist tagada.


Turvalisus

Teenuse osutaja kasutab asjakohast tehnoloogiat ja organisatsioonilisi vahendeid, et kaitsta isikuandmete ning maksete edastamist ja salvestamist.


Isikuandmete kaitse

Teenuse osutaja kohustub mitte salvestama alaliselt isikuandmeid, kui kasutaja sisestab reisija(te) andmeid (perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress) iga broneeringu ajal. Makse tehakse Maksekeskus AS kaudu.

Teenuse osutaja kasutab isikuandmeid üksnes tellimuse täitmise eesmärgil ja muuks vajalikuks suhtluseks.

Kasutaja andmeid ei avaldata ühelgi tingimusel volitamata isikutele.

Kasutaja vastutab ka oma isikuandmete kaitse eest; ta peaks tagama broneerimiskoodi ning deebet- ja/või krediitkaardi andmete turvalisuse.


Teated

Teenuse osutaja võtab kasutajaga ühendust kaugsidevahendite kaudu üksnes siis, kui kasutaja on seda sõnaselgelt lubanud pileti broneerimise ajal või kui kasutaja liitus selliste suhtlusvahenditega eraldi märgitud punktis.

Reklaami e-kirjad peaksid sisaldama järgmisi omadusi:

selline e-kiri peaks olema selgelt ja ühemõtteliselt märgistatud kui reklaam;
saatja peaks olema selgelt kirjas;
erinevad eripakkumised, soodustused ja muud turundusvahendid peavad olema selliselt märgistatud;
turundusvahendis osalemise tingimused peavad olema selgelt kindlaks määratud;
ka reklaamkirjade saamise tühistamise viis peab olema selge;
teenuse osutaja peab vastama kasutaja soovile mitte enam saada reklaamkirju.


Lastekaitse

Reklaamkirjad peavad olema selgelt märgistatud (laste vanusele vastavalt) ning eraldatud mängudest ja võistlustest. Iga suhtlus lastega peab olema nende eale kohane ega tohi ära kasutada nende usaldavust, kogemuste puudumist või lojaalsustunnet.

Teenuse osutaja ei tohi võtta tellimusi isikult, kelle puhul ta teab või kahtlustab, et tegu on lapsega, ilma tema vanema või eestkostja sõnaselge loata.

Lapsevanemate või eestkostjate sõnaselge loata ei või teenuse osutaja koguda isikuandmeid laste kohta. Teenuse osutaja ei või ka avaldada lastelt saadud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud nende vanematele või eestkostjatele.

Teenuse osutaja ei tohiks pakkuda vaba juurdepääsu toodetele või teenustele, mis võivad olla lastele ohtlikud.


Vastutusest vabastamine

Teenuse osutaja annab endast parima, et tagada oma veebisaidil teabe ajakohasus ja täpsus.


Kaebused ja vaidlused

Teenuse osutaja tegutseb kooskõlas kehtivate tarbijakaitse õigusnormidega. Ta püüab täita oma kohustusi, et luua tõhus süsteem kaebuste arutamiseks võimalikult suures ulatuses ning nimetab isiku, kellega ostja saab ühendust võtta telefoni või e-posti teel raskuste korral. Kaebused esitatakse e-posti aadressile info@airest.ee. Kaebuste lahendamine on konfidentsiaalne.

Teenuse osutaja peaks kinnitama kaebuse kättesaamist viie tööpäeva jooksul ning teavitama ostjat tema arutelu kestusest ja menetluse käigust.

Teenuse osutaja on teadlik nõude majandusliku väärtuse ja vaidluste õiguslikust lahendamisest tulenevate kulude ebaproportsionaalsusest. See on peamine põhjus, miks ta üritab kohtumenetlust mitte algatada. Seega annab teenuse osutaja endast parima, et lahendada võimalikud vaidlused vastastikusel nõusolekul.

 

 

Teabe kättesaadavus


Aadress – äriühingu peakontor kontaktid

Telefon: +372 6051230

Välismaalt helistades: +372 6051230
e-mail: info@airest.ee
Kõnekeskuse lahtioleku ajad Tallinnas
E – P 09.00 – 17.00